Afregningsbilag for skattefri befordringsgodtgørelse

Navn:       Bilags Nr.:

Adresse:     Cpr. Nr.:

Periode:

Dato                                 Kørsel fra - til (bestemmelsessted)                Antal km            Bemærkninger / Formål

                           
                           
                                                       
                           
                                                       
                           
                                                       
                           
                                                       
                           
                                                       
                           
                                                       
                           

I alt for perioden:                                                                                        

Saldo:                                                                                                        

Afregning for perioden: (For kørsel i egen bil)

Sats pr. kilometer: U/20.000 km:   O/20.000 km: 

Befordringsgodtgørelse: km. a. kr. = kr.  

Kørsel i alt indtil dato:  km

Udarbejdet den.:  af  

Godkendt den.: af           :